AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.01.1995

ABC European Air & Sea Cargo Distribution SR spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 02.10.2000

Kopčianska 92, Bratislava, 85203
(historické adresy)

Od 05.06.1995 Rožňavská 2, Bratislava, 82648

Od 18.01.1995 Cukrová 14, Bratislava, 81339

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[42] Kurzové zisky (663)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[52] Kurzové straty (563)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 568 599 3 563 613 2 421 284 2 683 067 3 161 165
1 752 181 3 567 672 2 710 588 2 420 024 2 684 787 3 165 008
1 566 975 3 560 513 2 706 409 2 419 034 2 680 631 3 159 698
185 206 7 159 4 179 990 4 156 5 310
1 676 153 3 289 797 2 592 780 2 254 243 2 570 081 2 895 964
112 102 166 133
1 602 451 3 274 568 2 590 416 2 253 267 2 568 319 2 890 690
33
60 994 10 424 -1 260 -14 306 38 -8 211
12 596 4 703 3 458 15 149 1 691 13 485
76 028 277 875 117 808 165 781 114 706 269 044
-35 588 285 843 115 827 165 634 112 312 269 008
11 482 6 443 10 830 17 661 11 132 12 153
33 97 257 431 223
33 97 257 431 223
9 859 3 910 7 923 15 154 8 266 10 461
1 623 2 500 2 810 2 250 2 435 1 469
16 645 36 751 16 172 15 963 11 110 22 259
10 108 18 330 6 434 7 092 1 973 13 775
6 537 18 421 9 738 8 871 9 137 8 484
-5 163 -30 308 -5 342 1 698 22 -10 106
70 865 247 567 112 466 167 479 114 728 258 938
15 005 52 021 25 294 36 933 25 364 59 681
10 368 46 059 27 032 44 874 24 873 58 873
4 637 5 962 -1 738 -7 941 491 808
55 860 195 546 87 172 130 546 89 364 199 257