AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 24.01.2003

Cestovná agentúra BDT plus s. r. o.
(historické názvy)

Od 29.06.1995 BDT plus spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 31.01.2014

Kresánkova 9, Bratislava, 84105
(historické adresy)

Od 28.01.2014 Špitálska 2212/16, Bratislava, 81108

Od 31.10.2007 Devínska cesta 36, Bratislava, 84104

Od 23.11.2005 Kresánkova 9, Bratislava, 84105

Od 29.06.1995 Zohorská 8, Bratislava, 84104


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[139] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
696 338 683 405 678 532 669 471 675 056 688 781 709 694 668 629 703 377
86 271 95 528 104 785 114 042 126 043 138 799 152 284 166 511 182 268
86 271 95 528 104 785 114 042 126 043 138 799 152 284 166 511 182 268
86 271 95 528 104 785 114 042 124 899 136 360 150 020 161 482 175 944
1 144 2 439 2 264 5 029 6 324
610 009 587 848 573 718 555 026 548 984 549 953 557 381 502 089 521 080
540 782 563 988 573 426 547 707 548 641 549 610 557 038 501 639 520 560
475 193 501 269 512 262 481 265 482 152 483 167 490 533 501 092 517 925
475 193 501 269 512 262 481 265 482 152 483 167 490 533 501 092 517 925
65 126 62 719 61 164 66 442 66 489 66 443 66 505 547 2 383
463 252
69 227 23 860 292 7 319 343 343 343 450 520
14 970 15 020 292 7 319 333 333 333 450 509
54 257 8 840 10 10 10 11
58 29 29 403 29 29 29 29 29
58 29 29 29 29 29 29 29 29
374
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
696 338 683 405 678 532 669 471 675 056 688 781 709 694 668 629 703 377
-48 812 -58 964 -66 681 -82 503 -77 558 -64 098 -44 420 -20 990 3 432
13 639 13 639 13 639 13 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
13 639 13 639 13 639 13 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
1 364 1 364 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 316
1 364 1 364 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 316
-73 967 -81 684 -97 457 -85 512 -72 052 -52 374 -28 944 -4 522 20 482
23 490 15 773 20 482
-97 457 -97 457 -97 457 -85 512 -72 052 -52 374 -28 944 -4 522
10 152 7 717 15 822 -11 945 -13 460 -19 678 -23 430 -24 422 -25 005
745 150 742 369 743 803 750 564 751 204 751 469 752 704 688 209 698 535
54 057 117 507 117 507 117 507 117 507
54 057 117 507 117 507 117 507 117 507
743 242 740 731 687 834 630 674 631 842 631 530 633 462 686 287 696 715
630 363 629 202 630 161 630 674 630 882 630 570 632 502 568 210 579 881
630 363 629 202 630 161 630 674 630 882 630 570 632 502 568 210 579 881
110 473 110 473 56 430 117 507 115 507
117 599
36 367
2 406 1 056 1 243 960 960 960 417 361
1 908 1 638 1 879 2 351 1 822 2 400 1 703 1 900 1 820
1 503 1 900 1 820
1 908 1 638 1 879 2 351 1 822 2 400 200
33 32 33 32 32 22
1 410 1 410 1 410 1 410 1 410 1 410 1 410
1 410 1 410 1 410 1 410 1 410 1 410 1 410