AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 24.01.2003

Cestovná agentúra BDT plus s. r. o.
(historické názvy)

Od 29.06.1995 BDT plus spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 31.01.2014

Kresánkova 9, Bratislava, 84105
(historické adresy)

Od 28.01.2014 Špitálska 2212/16, Bratislava, 81108

Od 31.10.2007 Devínska cesta 36, Bratislava, 84104

Od 23.11.2005 Kresánkova 9, Bratislava, 84105

Od 29.06.1995 Zohorská 8, Bratislava, 84104

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
28 238 22 028 31 640 5 640 5 640 5 640 5 640 5 790 38 327
28 238 22 028 31 640 5 640 5 640 5 640 5 640 5 790 38 326
25 976 21 996 31 640 5 640 5 640 5 640 5 640 5 640 29 749
8 500
2 262 32 150 77
15 572 12 953 14 176 17 181 17 747 23 975 27 723 28 807 63 230
164 -530 767 864 967 777 819 821 4 858
4 901 3 097 3 373 3 553 3 284 3 651 2 591 7 451 13 012
3 953 20 102
3 300 16 780
653 3 322
1 043 1 044 725 684 683 259 259 270 516
9 257 9 257 9 258 12 000 12 756 13 486 14 227 15 757 17 773
9 257 9 257 9 258 12 000 12 756 13 486 14 227 15 757 17 773
6 331
5 604 7 051
207 85 53 80 57 198 2 776 555 638
12 666 9 075 17 464 -11 541 -12 107 -18 335 -22 083 -23 017 -24 904
20 911 19 429 27 500 1 223 1 389 1 212 2 230 -2 632 11 879
1
1
1
107 301 399 404 393 383 387 445 102
1 1 1 1 2 1 6
1 1 1 1 2 1 6
107 300 398 403 392 381 386 439 102
-107 -301 -399 -404 -393 -383 -387 -445 -101
12 559 8 774 17 065 -11 945 -12 500 -18 718 -22 470 -23 462 -25 005
2 407 1 057 1 243 960 960 960 960
2 407 1 057 1 243 960 960 960 960
10 152 7 717 15 822 -11 945 -13 460 -19 678 -23 430 -24 422 -25 005