AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 04.01.2005

VINÁRSTVO Viničky s.r.o.

Aktuálna adresa od 06.04.2011

186, Ladmovce, 07634
(historické adresy)

Od 04.01.2005 Tokajská 191/5, Viničky, 07631

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[4] Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[5] Aktivácia (účtová skupina 62)
[6] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[15] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[21] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[22] Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665)
[24] Výnosové úroky (662)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[28] Predané cenné papiere a podiely (561)
[29] Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
98 280
185 645 401 375 249 109 123 449 21 448 4 583 986 574 381 2 133 782
88 419 6 639 15 455
-60 754 52 878 76 634 53 362 66 893 62 432 245 074 1 778 376
2 222 2 535 3 159 3 329 2 100
21 458 226 730 98 910 2 003 15 474
70 615
407 773 2 224 6 638 5 500
106 863 88 837 96 837 46 759 21 448 4 512 725 325 204 324 477
11 094 427 688 532 450 496 871 293 854 59 264 3 634 844 878 257 1 880 214
91 075 67 767 25 028 55
214 53 798 155 928 27 374 26 600 12 240 32 272 115 512 166 499
1 046
284 021 13 928 41 036 37 607 120 848 3 333 10 380 35 557 988 681
20 500 78 031 78 402 19 492 46 066 18 237 14 026
14 581 55 058 56 335 14 971 33 904 12 982 9 934
20 323
-309 493 4 910 18 825 17 466 4 447 9 743 4 422 3 412
-74 504 1 009 4 148 4 601 74 2 419 833 680
661 728 736 738 538 9 833 1 553 1 299
286 198 286 198 286 201 58 757 23 537 63 260 701 436 704 498
286 198 286 198 286 201 58 757 23 537 63 260 701 436 704 498
14 243
5 336 3 032 66 922 8 509 124 3 458 790 5 962 5 156
57 -242 043 -131 075 -247 762 -170 405 -37 816 949 142 -303 876 253 568
-58 935 90 546 87 291 -77 396 -15 573 23 109 98 108 654 070
25 1 374
57
-57
-309 550
-309 550