AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 22.07.1997

LUMEN, s.r.o.

Aktuálna adresa od 05.02.2010

Švantnerova 2/A, Bratislava, 84102
(historické adresy)

Od 22.07.1997 Bazovského 19/1, Bratislava, 84101


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[66] Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)
[70] Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
2018 2017 2016 2015 2014 2013
83 845 83 845 83 845 83 845 83 845 84 106
19 758 19 758 19 758 19 758 19 758 19 758
19 758 19 758 19 758 19 758 19 758 19 758
10 696 10 696 10 696 10 696 10 696 10 696
9 062 9 062 9 062 9 062 9 062 9 062
62 603 62 603 62 603 62 603 62 603 62 864
17 622 17 622 17 622 17 622 17 622 17 883
6 382 6 382 6 382 6 382 6 382 6 381
6 382 6 382 6 382 6 382 6 382 6 381
10 874 10 874 10 874 10 874 10 874 11 136
366 366 366 366 366 366
7 480 7 480 7 480 7 480 7 480 7 480
7 480 7 480 7 480 7 480 7 480 7 480
37 501 37 501 37 501 37 501 37 501 37 501
37 046 37 046 37 046 37 046 26 646 26 646
455 455 455 455 10 855 10 855
1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484
1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484
2018 2017 2016 2015 2014 2013
83 845 83 845 83 845 83 845 83 845 84 106
-110 265 -110 265 -109 305 -108 345 -107 385 -106 425
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
-116 904 -115 944 -114 984 -114 024 -113 064 -107 258
12 590 12 590 12 590 12 590 12 590 12 589
-129 494 -128 534 -127 574 -126 614 -125 654 -119 847
-960 -960 -960 -960 -5 806
186 891 186 891 185 931 184 971 184 011 183 312
188 295 188 295 187 335 186 375 185 415 184 716
92 156 92 156 92 156 92 156 92 156 92 156
92 156 92 156 92 156 92 156 92 156 92 156
82 387 82 387 82 387 82 387 82 387 82 387
13 752 13 752 12 792 11 832 10 872 10 173
-1 404 -1 404 -1 404 -1 404 -1 404 -1 404
-1 404 -1 404 -1 404 -1 404 -1 404 -1 404
7 219 7 219 7 219 7 219 7 219 7 219
7 219 7 219 7 219 7 219 7 219 7 219