AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.08.1997

DUNAJSKÁ SPOLOČNOSŤ spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 28.01.2001

Elektrárenská 1, Bratislava, 83103
(historické adresy)

Od 18.08.1997 Pribišova 45, Bratislava, 84105


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[16] Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
107 093 111 437 114 517 100 216 102 888 106 727 109 490 108 006 111 291 116 229
83 723 83 725 81 623 83 836 86 192 88 666 91 140 93 614 96 088 98 476
83 723 83 725 81 623 83 836 86 192 88 666 91 140 93 614 96 088 98 476
83 723 83 725 81 623 83 836 86 051 88 265 90 479 92 693 94 907 97 121
141 401 661 921 1 181 1 355
23 370 27 712 32 894 16 380 16 696 18 061 18 350 14 392 15 203 17 753
381
11 193 7 207 6 049 6 928 6 889 10 421 7 899 6 349 8 032 11 710
5 639 3 076 2 688 3 653 2 814 3 289 2 784 1 269 1 987 2 240
1 270 1 122 2 490 280
5 554 4 131 2 091 3 275 2 953 7 132 5 115 5 080 3 555 9 190
12 177 20 505 26 845 9 452 9 807 7 640 10 451 8 043 7 171 5 662
12 177 20 505 26 845 9 452 9 807 7 640 10 451 8 043 7 171 5 662
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
107 093 111 437 114 517 100 216 102 888 106 727 109 490 108 006 111 291 116 229
35 588 40 053 37 154 32 329 53 044 57 265 55 917 52 642 40 182 48 976
6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705
6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705 6 705
670 670 670 670 670 670 670 670 670 671
4 664 4 664 4 664 4 664 26 819 26 819 26 819 26 819 26 818 26 818
23 549 28 014 25 115 20 290 18 850 23 071 21 723 18 448 5 989 14 782
71 505 71 384 77 363 67 887 49 844 49 462 53 573 55 364 71 109 67 253
14 074 14 074 14 074
71 505 71 384 77 363 67 887 49 844 49 462 53 573 41 290 57 035 53 179
2 158 6 721 3 460 4 669 5 271 3 550 5 607 2 239 5 435 4 451
336 490
3 695 9 735 2 368 3 143 1 843 2 762 3 213 5 746 825 986
65 652 54 928 71 535 60 075 42 394 42 660 44 753 33 305 50 775 47 742