AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 14.04.2005

Ligno Produkty a Interiéry, s.r.o.

Aktuálna adresa od 14.04.2005

Rampová 6, Košice, 04001

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[4] Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
731 735 723 924 671 124 626 790 662 082 537 594 447 667 299 461 265 612 201 747
737 639 725 338 672 132 627 072 668 363 547 005 448 620 307 118 277 556 206 622
172 293 168 291 157 857 153 165 165 765 131 877 115 430 49 014 14 071 2 959
543 992 544 679 502 214 458 264 482 767 401 421 326 467 246 538 243 792 192 458
15 450 10 954 11 053 15 361 13 550 4 296 5 771 3 909 7 749 6 330
5 800 500 28 417 175 1 644 3 532 4 678
104 914 1 008 282 6 253 8 994 777 6 013 8 412 197
730 609 714 067 659 029 610 271 653 422 529 654 432 382 299 288 272 236 203 314
141 858 145 224 135 601 135 194 146 711 111 580 96 500 41 699 11 887 2 690
390 637 369 743 305 484 271 012 301 748 234 244 212 780 157 722 178 154 127 315
16 757 17 817 14 088 12 261 21 718 31 751 17 785 10 585 8 950 6 563
141 743 143 045 155 874 145 559 141 337 116 077 87 169 75 859 65 085 60 697
98 740 100 483 108 566 102 975 100 231 84 008 63 636 55 528 44 708 41 745
34 880 35 172 38 629 36 039 34 971 26 311 18 744 15 579 15 734 14 691
8 123 7 390 8 679 6 545 6 135 5 758 4 789 4 752 4 643 4 261
2 847 3 029 2 666 2 205 1 744 1 275 1 139 1 269 1 256 974
29 860 34 610 40 695 41 285 38 111 32 678 16 020 11 556 6 625 5 059
29 860 34 610 40 695 41 285 38 111 32 678 16 020 11 556 6 625 5 059
-602 312 516 29 29
6 907 1 201 4 309 2 239 2 053 2 049 989 569 250 16
7 030 11 271 13 103 16 801 14 941 17 351 16 238 7 830 5 320 3 308
182 483 191 140 215 951 208 323 191 905 160 019 120 603 89 455 66 621 65 179
101 1 077 1 030 908 456 461 4
101 1 077 1 030 908 456 461 4
3 021 3 755 5 755 8 169 4 949 7 994 2 986 3 246 890 726
2 666 4 133 5 432 6 959 4 479 5 485 1 759 1 307 182
2 666 4 133 5 432 6 959 4 479 5 485 1 759 1 307 182
355 -378 323 1 210 470 2 509 1 227 1 939 708 726
-2 920 -3 755 -5 755 -7 092 -3 919 -7 086 -2 530 -2 785 -886 -726
4 110 7 516 7 348 9 709 11 022 10 265 13 708 5 045 4 434 2 582
2 182 1 782 1 851 2 327 2 741 2 880 3 448 1 511 1 304 805
2 182 1 782 1 851 2 327 2 741 2 880 3 448 1 511 1 304 805
1 928 5 734 5 497 7 382 8 281 7 385 10 260 3 534 3 130 1 777