AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.04.2005

ARCCUSS, s.r.o.

Aktuálna adresa od 04.12.2019

Dolný val 574/7, Žilina, 01001
(historické adresy)

Od 05.04.2005 648, Rosina, 01322


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[29] Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[37] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
[44] Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 369 164 1 376 868 1 334 659 1 335 124 1 348 130 1 380 153 1 426 021 1 334 324
1 048 024 1 059 681 1 037 293 1 042 400 1 053 527 1 063 079 1 043 439 958 175
1 048 024 1 059 681 1 037 293 1 042 400 1 053 527 1 063 079 1 043 439 958 175
1 025 169 1 028 515 1 037 293 1 042 400 1 053 527 1 063 079 1 043 439 958 175
22 855 31 166
321 140 317 187 297 366 292 724 294 603 317 074 382 582 376 149
305 664 298 041 278 088 270 544 274 962 295 663 362 091 373 555
52 920 44 947 23 506 15 751 23 912 36 836 86 016 117 486
3 027 4 673
252 744 253 094 254 582 254 793 251 050 258 827 273 048 251 396
15 476 19 146 19 278 22 180 19 641 21 411 20 491 2 594
15 476 19 146 19 278 22 180 19 641 21 411 20 491 2 594
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
1 369 164 1 376 868 1 334 659 1 335 124 1 348 130 1 380 153 1 426 021 1 334 324
-35 552 2 324 15 080 19 626 41 952 53 566 92 556 85 082
6 640 6 640 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 640 6 640 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
36 810
-4 316 8 442 12 987 35 313 46 927 70 237 41 632 77 158
-37 876 -12 758 -4 546 -22 326 -11 614 -23 310 7 475 1 285
1 404 716 1 374 544 1 319 579 1 315 498 1 306 178 1 326 587 1 333 465 1 249 242
44 987 51 501 33 346 33 284 33 194 33 194 33 015 33 194
523 50 338 75 906 75 906
1 358 679 1 321 420 1 264 354 1 231 876 1 193 206 1 184 879 1 164 385 1 053 708
27 034 20 122 34 694 30 957 28 315 49 387 44 353 41 930
-266 -977 1 853 4 443 1 023 -121 960
1 331 911 1 302 275 1 227 807 1 196 476 1 163 868 1 135 613 1 119 072 1 011 778
1 050 1 100
21 879 3 872 32 608 136 065 162 340