AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 30.04.1998

PALIMA, spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 30.04.1998

Furdekova súp. 2666, Bratislava, 85105

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[6] Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)
[7] Aktivácia (účtová skupina 62)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[17] Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[31] Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)
[33] Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)
[34] Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)
[35] Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)
[36] Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)
[38] Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
642 322
445 574 615 063 1 033 928 1 534 833 1 426 567 1 623 744 1 804 273 2 068 219 2 351 245
425 751 25 592 989 094 1 512 460 1 400 955 1 608 207 1 778 053 2 030 565 2 321 821
19 673 43 264 20 784 21 579 15 139 24 297 27 753 28 807
1 667
632 521 50
150 598 796 1 570 1 589 4 033 348 1 923 9 901 617
437 845 11 090 1 016 994 1 515 317 1 398 714 1 596 914 1 768 992 2 040 744 2 332 016
409 285 5 739 973 169 1 450 374 1 341 850 1 508 389 1 689 911 1 933 774 2 241 324
8 428 17 538 7 341 7 775 7 644 12 417 10 704 11 366 8 013
394
5 318 9 774 11 816 13 016 23 678 21 948 29 641 33 093
11 368 20 390 31 478 29 968 38 431 35 401 43 128 38 213
9 476 16 236 24 423 22 882 29 799 27 673 23 312 29 218
-1 036
1 851 9 801 4 094 6 969 7 001 8 529 7 656 6 990 8 877
41 25 030 60 86 85 103 72 12 826 118
3 350 462 873 323 530 345 1 449 1 801
4 810 3 876 5 899 11 657 9 966 10 136 8 544
4 810 3 876 5 899 11 657 9 966 10 136 8 544
975 10 503
96 1 048 9 125 14 837 717 747 1 028
7 729 6 846 16 934 19 516 27 853 26 830 35 281 27 475 19 229
22 393 42 074 63 279 60 024 78 862 79 787 83 537 68 198
173
5 916
930
-6 846
2 955
870
2 085
173
173
5 642 10 580 11 593 12 784 14 711 19 289 14 873 13 592
4 743 6 875 7 341 8 363 9 712 7 915 7 747 6 596
4 743 6 875 7 341 8 363 9 712 7 915 7 747 6 596
899 3 705 4 252 4 421 4 999 11 374 7 126 6 996
-5 642 -10 580 -11 593 -12 784 -14 538 -19 289 -14 873 -13 592
2 087 6 354 7 923 15 069 12 292 15 992 12 602 5 637
553 2 083 3 788 3 347 3 067 3 661 2 934 1 533
553 2 083 3 788 3 347 3 067 3 661 2 934 1 533
1 534 4 271 4 135 11 722 9 225 12 331 9 668 4 104