AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 26.08.2005

Lekáreň FICARIA s.r.o.

Aktuálna adresa od 26.08.2005

Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec, 07701


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[89] Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)
[90] Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92
[92] Ostatné fondy (427, 42X)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
870 705 849 603 497 659 184 657 1 766 161 1 889 022 1 886 448 1 879 438 1 893 412
403 179 429 677 48 573 1 263 381 516 419 815 458 114 496 413 476 122
403 179 429 677 48 573 1 263 381 516 419 815 458 114 496 413 476 122
17 087 17 087 10 339 10 339 10 339 10 339 10 339
354 025 372 991 358 194 383 779 409 365 434 950 460 535
32 067 39 599 48 573 1 263 12 983 25 697 38 410 51 124 5 248
466 427 418 946 449 086 183 394 1 383 427 1 467 994 1 428 334 1 383 025 1 416 690
189 223 152 864 108 762 89 628 103 914 113 402 105 362 100 944 108 192
189 223 152 864 108 762 89 628 103 914 113 402 105 362 100 944 108 192
121 839 126 143 122 556 75 944 416 987 435 547 448 536 447 761 487 586
120 102 123 719 110 405 75 944 416 987 435 538 434 250 436 548 477 535
120 102 123 719 110 405 75 944 416 987 435 538 434 250 436 548 477 535
1 684 2 116 12 084 9 14 286 11 213 10 051
53 308 67
155 365 139 939 217 768 17 822 862 526 919 045 874 436 834 320 820 912
43 089 88 223 178 464 3 743 810 492 846 914 821 416 778 357 725 460
112 276 51 716 39 304 14 079 52 034 72 131 53 020 55 963 95 452
1 099 980 1 218 1 213 600
1 099 980 1 218 1 213 600
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
870 705 849 603 497 659 184 657 1 766 161 1 889 022 1 886 448 1 879 438 1 893 412
224 311 113 031 50 669 10 030 1 116 062 1 107 233 1 108 642 1 144 374 1 142 331
7 000 7 000 7 000 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
7 000 7 000 7 000 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
2 234 2 234 2 366 73 566 1 020 562 1 020 563 1 020 563 1 020 562 1 020 563
2 500 2 500 664 664 664 664 664 664 663
2 500 2 500 664
664 664 664 664 664 663
37 177 37 176 37 128 37 126 37 120
37 177 37 176 37 128 37 126 37 120
101 297 -50 -132
101 347
-50 -50 -132
111 280 101 347 40 771 -70 839 51 020 42 191 43 648 79 383 77 346
646 394 736 572 446 990 174 627 650 099 781 789 777 806 735 064 751 081
224 528 344 237 7 561 7 375 7 916 8 242 7 899 7 535 7 174
216 400 336 400
8 128 7 837 7 561 7 375 7 916 8 242 7 899 7 535 7 174
115 060 147 940 180 820
304 162 241 378 257 003 165 237 640 190 771 480 768 659 725 551 742 508
285 924 216 550 246 853 152 208 630 402 682 466 713 498 701 670 685 877
285 924 216 550 246 853 152 208 630 402 682 466 713 498 701 670 685 877
79 386 48 500 16 500 48 500
5 707 4 808 4 736 3 168 2 723 3 362 3 754 3 679
3 543 2 828 2 856 2 000 1 778 2 371 2 746 2 606
8 988 17 192 2 558 13 029 4 464 5 127 859 881 1 846
156 69
2 644 3 017 1 606 2 015 1 993 2 067 1 248 1 978 1 399
1 744 2 167 1 006
900 850 600 2 015 1 993 2 067 1 248 1 978 1 399