AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 26.08.2005

Lekáreň FICARIA s.r.o.

Aktuálna adresa od 26.08.2005

Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec, 07701

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[24] Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2 246 850 2 056 614 1 654 870 1 159 991 1 084 800 1 179 021 1 243 646 1 241 891
2 267 850 2 076 629 1 665 861 1 589 637 1 092 727 1 187 772 1 275 818 1 270 551 1 340 097
2 245 741 2 053 941 1 645 324 1 152 273 1 076 422 1 168 996 1 234 525 1 232 605 1 310 700
1 109 2 673 9 546 7 718 8 378 10 025 9 121 9 287 9 316
418 917 5 200
21 000 20 015 10 991 10 729 7 927 8 751 32 172 23 459 20 081
2 118 848 1 935 902 1 607 049 1 637 427 1 026 207 1 132 646 1 223 378 1 168 853 1 236 908
1 845 772 1 689 650 1 363 243 956 471 885 152 959 139 1 009 794 988 397 1 060 897
19 631 21 502 21 409 11 327 9 695 15 339 19 983 13 405 15 836
107 920 97 283 113 278 19 471 14 717 24 821 38 037 15 059 14 944
108 114 102 285 92 753 78 258 69 941 91 211 108 002 96 234 107 696
76 531 72 565 67 714 56 136 49 793 65 217 69 027 67 142 76 783
25 808 23 656 22 207 19 953 17 855 23 124 36 090 25 458 27 508
5 775 6 064 2 832 2 169 2 293 2 870 2 885 3 634 3 405
2 135 2 591 2 173 1 649 1 444 1 501 1 441 1 535 664
28 274 15 297 5 169 33 204 38 299 38 299 38 299 27 375 26 382
28 274 15 297 5 169 33 204 38 299 38 299 38 299 27 375 26 382
348 959
7 002 7 294 9 024 188 088 6 959 2 336 7 822 26 848 10 489
149 002 140 727 58 812 -47 790 66 520 55 126 52 440 101 698 103 189
273 527 248 179 156 940 172 722 175 236 179 722 175 832 225 031 228 339
89 6 7 14 422 22
6 7 14 34 22
6 7 14 34 22
89 388
6 756 10 854 5 896 581 442 674 1 308 2 767 2 914
3 891 4 869 2 861 1
3 891 4 869 2 861 1
2 865 5 985 3 035 581 442 674 1 307 2 767 2 914
-6 756 -10 854 -5 896 -492 -436 -667 -1 294 -2 345 -2 892
142 246 129 873 52 916 -48 282 66 084 54 459 51 146 99 353 100 297
30 966 28 526 12 145 22 557 15 064 12 268 7 498 19 970 22 951
30 966 28 526 12 145 22 557 15 064 12 268 7 498 19 970 22 951
111 280 101 347 40 771 -70 839 51 020 42 191 43 648 79 383 77 346