AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.10.1991

MARCOM spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 15.10.2010

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011
(historické adresy)

Od 05.09.2005 Moldavská 8/A, Košice, 04011

Od 28.06.2005 Nám. 1 mája 1, Senec, 90301

Od 25.03.2002 Tomášikova 30, Bratislava, 82101

Od 04.06.1998 Trenčianska 47, Bratislava, 82109

Od 17.10.1991 Lachova 16, Bratislava, 85103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[7] Goodwill (015) - /075, 091A/
[8] Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[17] Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[129] Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
367 453 259 034 254 814 305 156 351 534 309 487 281 544 309 485 288 731 491 991
8 219 7 343 15 463 23 545 34 148 43 360 53 336 62 532 70 281
420 6 208 15 521 25 005 34 489 43 460 52 960 62 553
6 208 15 521 24 834 34 147 43 460 52 773 62 086
420 171 187 467
342
7 799 7 343 9 255 8 024 9 143 8 871 9 876 9 572 7 728
4 587 4 968 5 349 5 730 6 111 6 491 6 872 5 410 5 700
515 1 078 1 641 2 203 1 391 1 534 1 678
2 096 1 295 2 478 303 479 2 030 1 263 458
1 116 565 350 350 350 350 350 2 170 350
359 131 251 546 239 248 281 508 317 386 249 485 205 954 242 257 214 225 491 991
80 063 86 091 103 241 114 271 114 030 82 356 78 427 106 466 67 154
80 063 86 091 103 241 114 271 114 030 82 356 78 427 106 466 67 154
3 919 2 853 2 635 2 376 1 724 993 1 652 616 1 881
3 919 2 853 2 635 2 376 1 724 993 1 652 616 1 881
273 229 159 407 132 128 162 825 199 147 164 249 124 147 133 427 140 592 491 973
66 380 46 818 79 359 113 669 90 423 121 279 113 387 124 123 119 660
9 115 305 461 7 930 18 032 20 897 10 721 19 474 20 340
57 265 46 513 78 898 105 739 72 391 100 382 102 666 104 649 99 320
206 847 112 587 52 727 46 428 108 684
40 845 4 044 18 728 480 422
2 688 2 085 6 600 9 188 1 261 11 511
2 2 42 40 40 40 116 116 943 40
1 920 3 195 1 244 2 036 2 485 1 887 1 728 1 748 4 598 18
1 920 3 195 1 244 2 036 2 485 1 887 1 728 1 748 4 598 18
103 145 103 103 16 642 22 254 4 696 4 225
103 145 103 103 74 166 62 96
16 568 22 088 4 634 4 129
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
367 453 259 034 254 814 305 156 351 534 309 487 281 544 309 485 288 731 491 991
115 148 91 030 79 677 74 702 62 554 41 171 27 470 14 912 20 009 17 085
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 639
6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 640 6 639
2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 386
2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 387 2 386
82 003 70 650 65 675 53 527 32 144 16 034
82 003 70 650 65 675 53 527 32 144 16 034
24 118 11 353 4 975 12 148 21 383 16 110 18 443 5 885 10 982 8 060
252 305 168 004 175 137 230 454 288 980 268 316 254 074 294 573 268 722 474 906
1 675 1 396 1 234 1 331 1 271 1 384 1 157 917 697 507
1 675 1 396 1 234 1 331 1 271 1 384 1 157 917 697 507
235 175 154 761 164 989 219 579 276 040 259 302 249 515 289 673 258 899 474 399
220 898 142 904 157 997 206 946 258 839 245 369 229 856 252 553 248 382 2
5 633 2 112 1 857 757 2 593 69 632 174 10 695
215 265 140 792 156 140 206 189 256 246 245 300 229 224 252 379 237 687 2
24 607
449 209
2 656 3 466 2 718 4 413 4 324 4 124 5 685 5 523 2 693
1 810 2 302 2 337 3 499 3 409 3 327 4 039 3 282 2 444
8 317 5 004 871 986 3 844 1 989 2 450 965 484
1 494 1 085 1 066 3 735 5 624 4 493 7 485 2 743 4 896 25 188
15 455 11 847 8 914 9 544 11 669 7 630 3 402 3 983 9 126
231 2 089 1 082 1 013 4 195 4 335 1 410 1 412 3 176
15 224 9 758 7 832 8 531 7 474 3 295 1 992 2 571 5 950