AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 17.10.1991

MARCOM spol. s r.o.

Aktuálna adresa od 15.10.2010

Moldavská cesta 8/A, Košice, 04011
(historické adresy)

Od 05.09.2005 Moldavská 8/A, Košice, 04011

Od 28.06.2005 Nám. 1 mája 1, Senec, 90301

Od 25.03.2002 Tomášikova 30, Bratislava, 82101

Od 04.06.1998 Trenčianska 47, Bratislava, 82109

Od 17.10.1991 Lachova 16, Bratislava, 85103

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[13] Opravné položky k zásobám (+/-) (505)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[40] Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
810 685 751 957 834 286 1 124 400 1 099 433 1 059 725 1 116 451 1 063 776 361 723
812 743 773 945 838 700 1 125 014 1 099 919 1 060 009 1 118 152 1 067 028 363 075
810 223 751 548 832 853 1 116 023 1 088 816 1 050 731 1 107 178 1 054 633 358 739
462 409 1 433 8 378 10 616 8 993 9 273 9 143 2 985
2 058 21 988 4 414 613 487 285 1 701 3 252 1 351
784 130 759 102 831 967 1 109 786 1 072 407 1 038 280 1 095 140 1 055 567 357 730 1 936
600 103 579 998 632 560 846 182 820 472 794 172 834 396 804 553 283 693
20 211 9 612 11 609 6 633 7 765 10 321 4 736 6 367 7 100 1 670
-795 -597 2 188 1 698 295 -162 91 -10 223
70 785 65 187 69 983 131 800 114 422 108 710 119 769 124 012 23 857 8
88 797 88 198 101 029 112 012 116 863 111 297 123 846 107 770 37 700 159
61 169 60 782 68 082 76 908 80 242 80 207 88 703 77 256 26 799
22 339 22 401 25 393 28 287 29 587 27 829 31 133 27 141 9 622 159
5 289 5 015 7 554 6 817 7 034 3 261 4 010 3 373 1 279
240 259 273 139 498 311 403 400 1 315 33
2 563 8 945 11 291 10 933 11 463 12 853 10 897 10 226 3 342
2 563 8 945 11 291 10 933 11 463 12 853 10 897 10 226 3 342
19 -254 254 -442
2 207 7 500 3 034 643 375 778 1 444 2 249 500 66
28 613 14 843 6 733 15 228 27 512 21 729 23 012 11 461 5 345 -1 936
120 381 97 757 117 946 138 088 156 478 146 683 157 459 128 854 46 851 -1 678
3 668 2 146 1 682 2 322 2 036 723 164 254 7 137 12 378
3 668 2 146 1 682 2 322 2 036 723 164 254 7 137 12 378
3 668 2 146 1 682 2 322 2 036 723 164 254 7 137 12 378
1 462 1 486 1 772 2 097 2 250 1 888 2 017 1 685 549 571
277 170
277 170
1 462 1 486 1 772 2 097 2 250 1 888 1 740 1 515 549 571
2 206 660 -90 225 -214 -1 165 -1 853 -1 431 6 588 11 807
30 819 15 503 6 643 15 453 27 298 20 564 21 159 10 030 11 933 9 871
6 701 4 150 1 668 3 305 5 915 4 454 2 716 4 145 951 1 811
7 767 4 368 1 927 3 957 6 645 3 796 3 752 2 880 2 832 2 285
-1 066 -218 -259 -652 -730 658 -1 036 1 265 -1 881 -474
24 118 11 353 4 975 12 148 21 383 16 110 18 443 5 885 10 982 8 060