AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 16.05.1995

VIVANT, a.s.

Aktuálna adresa od 20.02.2018

Hattalova 12/A, Bratislava, 83103
(historické adresy)

Od 13.05.2009 Plynárenská 4, Bratislava, 82109

Od 23.02.2000 Hattalova 12/A, Bratislava, 83103

Od 16.05.1995 Hattalova 12, Bratislava, 83103


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[89] Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[103] Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)
[106] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
28 1 949 4 324 6 134 7 111 8 125 9 134 10 753
28 1 949 4 324 6 134 7 111 8 125 9 134 10 753
372 56
372
372
56
28 1 949 3 952 6 134 7 111 8 125 9 134 10 697
1 840 1 943 1 950 1 955 1 954 1 956
28 1 949 2 112 4 191 5 161 6 170 7 180 8 741
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
28 1 949 4 324 6 134 7 111 8 125 9 134 10 753
-469 887 -468 339 -465 092 -464 134 -463 183 -462 168 -460 761 -460 150
33 864 33 864 33 864 33 864 33 864 33 864 33 864 33 864
33 864 33 864 33 864 33 864 33 864 33 864 33 864 33 864
6 771 6 771 6 771 6 771 6 771 6 771 6 771 6 771
6 771 6 771 6 771
6 771 6 771 6 771 6 771 6 771
-508 973 -505 726 -504 768 -503 818 -502 804 -501 396 -500 785 -303 512
332 332 332 332 332 332 113 285 113 285
-509 305 -506 058 -505 100 -504 150 -503 136 -501 728 -614 070 -416 797
-1 549 -3 248 -959 -951 -1 014 -1 407 -611 -197 273
469 915 470 288 469 416 470 268 470 294 470 293 469 895 470 903
701 469 416 469 416 469 416 469 416 469 415 469 415 469 415
468 714 468 714 468 714 468 714 468 714 468 714 468 714
468 714 468 714 468 714 468 714 468 714 468 714 468 714
701 702 702 702 702 701 701 701
469 214 372 852 878 878 480 1 488
469 214 372 372 398 398 398
469 214 372 372 398 398 398
480 480 480 480 1 090
500
500