AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 16.05.1995

VIVANT, a.s.

Aktuálna adresa od 20.02.2018

Hattalova 12/A, Bratislava, 83103
(historické adresy)

Od 13.05.2009 Plynárenská 4, Bratislava, 82109

Od 23.02.2000 Hattalova 12/A, Bratislava, 83103

Od 16.05.1995 Hattalova 12, Bratislava, 83103

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
52 567
2 566
50 001
1 500 1 244 875 379 402 796 2 53 054
1 500 1 244 809 379 402 796 2 3 054
66
-41 831
91 831
-1 500 -1 244 -875 -379 -402 -796 -2 -487
-1 500 -1 244 -809 -379 -402 -796 -2 -488
1 1 1 001
1 000
1 1 1
1 1 1
49 2 004 84 92 132 132 130 199 284
199 164
49 2 004 84 92 132 132 130 120
-49 -2 004 -84 -92 -132 -131 -129 -198 283
-1 549 -3 248 -959 -471 -534 -927 -131 -198 770
480 480 480 480 -1 497
480 480 480 480 1 091
-2 588
-1 549 -3 248 -959 -951 -1 014 -1 407 -611 -197 273