AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.03.2006

GASFIN, a.s. v likvidácii
(historické názvy)

Od 06.10.2005 GASFIN, a.s.

Od 11.05.1998 GASFIN, a.s., o.c.p.

Od 07.11.1995 IB Austria Securities Bratislava a.s., o.c.p.

Aktuálna adresa od 09.06.2004

Francisciho 4, Bratislava, 81108
(historické adresy)

Od 27.10.1999 Kozia 17, Bratislava, 81537

Od 07.11.1995 Rajská 15, Bratislava, 81108


Aktualizácia záznamu prebehla 30.októbra 2016.
sprostredkovateľská činnosť
školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
obstarávanie kúpy alebo predaja cenných papierov
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
vedľajšie investičné služby: 1) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 2) poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru albo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 3) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch 4) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním a umiestňovaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 5) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástorjom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 6) prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytnutie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
vykonávanie činností spojených s úschovou, správou a uložením cenných papierov
faktoring, forfaiting vrátane odkupovania peňažných pohľadávok
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
hlavné investičné služby: 1) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 2) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľnosti
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
nákup a predaj cenných papierov
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
obstarávateľské služby spojené so správou majetku
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
poskytovanie ekonomického a organizačného poradenstva
obstarávanie vydávania cenných papierov pre eminenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
obstarávanie splácania cenných papierov a vyplácania výnosov z nich
vypracovávanie ekonomických analýz /okrem znaleckých posudkov/
vedľajšie investičné služby: 1) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 2) poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru albo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 3) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch 4) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním a umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch 5) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástorjom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch 6) prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytnutie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
Obdobie
30.septembra 1998 18.mája 2004
6.októbra 2005 21.marca 2007
7.novembra 1995 18.mája 2004
7.novembra 1995 18.mája 2004
19.mája 2004 8.júna 2004
6.októbra 2005 21.marca 2007
7.novembra 1995 18.mája 2004
30.septembra 1998 18.mája 2004
30.septembra 1998 18.mája 2004
19.mája 2004 5.októbra 2005
6.októbra 2005 21.marca 2007
6.októbra 2005 21.marca 2007
6.októbra 2005 21.marca 2007
6.októbra 2005 21.marca 2007
7.novembra 1995 18.mája 2004
6.októbra 2005 21.marca 2007
30.septembra 1998 18.mája 2004
30.septembra 1998 18.mája 2004
7.novembra 1995 18.mája 2004
7.novembra 1995 18.mája 2004
7.novembra 1995 18.mája 2004
30.septembra 1998 18.mája 2004
9.júna 2004 5.októbra 2005
6.októbra 2005 21.marca 2007