AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.12.2005

Pro Partners, a.s.
(historické názvy)

Od 18.01.1996 Pro Partners, o.c.p., a.s.

Aktuálna adresa od 05.01.2005

Malý trh 2/A, Bratislava, 81108
(historické adresy)

Od 27.06.2002 Michalská 7, Bratislava, 81101

Od 09.05.1996 Segnerova 4, Bratislava, 84104

Od 18.01.1996 Šancova 17, Bratislava, 81104


Aktualizácia záznamu prebehla 21.mája 2019.
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b), c), e) a f) zákona o cenných papieroch ku zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu a k družstevným podielnickým listom
obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
factoring a forfaiting
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s umiestňovaním alebo upisovaním investičných nástrojov a vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až § 37 zákona 600/92 Zb. v znení novely 171/95 Zb.
obchodovanie s cennými papiermi
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k invetičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch
konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
úschova alebo správa jedného alebo viacerých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
poskytovanie úverov a pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch
sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
Obdobie
25.novembra 2004 28.decembra 2005
29.decembra 2005 26.januára 2011
29.decembra 2005 26.januára 2011
25.apríla 2000 24.novembra 2004
25.novembra 2004 28.decembra 2005
18.januára 1996 24.novembra 2004
26.februára 2001 3.novembra 2003
29.decembra 2005 26.januára 2011
29.decembra 2005 26.januára 2011
25.novembra 2004 28.decembra 2005
25.novembra 2004 28.decembra 2005
29.decembra 2005 26.januára 2011
18.januára 1996 24.novembra 2004
26.februára 2001 24.novembra 2004
25.novembra 2004 28.decembra 2005
18.januára 1996 24.novembra 2004
25.novembra 2004 28.decembra 2005
29.decembra 2005 26.januára 2011
29.decembra 2005 26.januára 2011
25.novembra 2004 28.decembra 2005
25.novembra 2004 28.decembra 2005
25.novembra 2004 28.decembra 2005
29.decembra 2005 26.januára 2011
25.novembra 2004 28.decembra 2005
25.novembra 2004 28.decembra 2005
26.februára 2001 3.novembra 2003
25.novembra 2004 28.decembra 2005