AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 05.08.1996

DLHOPIS, o.c.p., a.s.

Aktuálna adresa od 16.03.2011

Trnavská cesta 100, Bratislava, 82101
(historické adresy)

Od 05.08.1996 Drieňová 27, Bratislava, 82101


Aktualizácia záznamu prebehla 26.novembra 2019.
d) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta za účelom jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
c) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
b) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch
obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
I. hlavné investičné služby:
obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch.
Vo vzťahu k vedľajšej službe podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov.
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch.
e) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku podľa § 6 ods. 1 písm. g) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), c) a f) zákona o cenných papieroch
vo vzťahu k investičnej službe podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch sa predmet podnikania vzťahuje len na úschovu listinných cenných papierov
vykonávanie činností na základe zmlúv podľa §§ 34 až 37 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona o cenných papieroch
d) investičné poradenstvo podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
c) riadenie portfólia podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) b) a c) zákona o cenných papieroch
I. Investičné služby a investičné činnosti:
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k finančným nástrojom podľa § 5 ods. 1 písm. a) a c) zákona o cenných papieroch.
kúpa a predaj cenných papierov
II. vedľajšie investičné služby:
II. Vedľajšie služby:
Obdobie
16.júla 2019 ---
25.novembra 2003 29.mája 2013
16.júla 2019 ---
5.augusta 1996 24.novembra 2003
16.júla 2019 ---
5.augusta 1996 24.novembra 2003
25.novembra 2003 29.mája 2013
5.augusta 1996 24.novembra 2003
30.mája 2013 ---
30.mája 2013 15.júla 2019
26.novembra 2019 ---
26.novembra 2019 ---
25.novembra 2003 29.mája 2013
25.novembra 2003 29.mája 2013
5.augusta 1996 24.novembra 2003
30.mája 2013 25.novembra 2019
26.novembra 2019 ---
25.novembra 2003 29.mája 2013
26.novembra 2019 ---
26.novembra 2019 ---
30.mája 2013 ---
30.mája 2013 25.novembra 2019
5.augusta 1996 24.novembra 2003
25.novembra 2003 29.mája 2013
30.mája 2013 ---