AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.05.2002

PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.

Aktuálna adresa od 31.05.2011

Cesta pod hradovou 13/A, Košice, 04177
(historické adresy)

Od 21.12.2005 Univerzita veterinárneho lekárstva, Komenského 73, Košice, 04001

Od 06.05.2002 Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom, 96501


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09
[4] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)
[5] Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/
[6] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/
[9] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)
[11] Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/
[14] Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21
[15] Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/
[17] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)
[18] Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/
[19] Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/
[20] Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/
[21] Finančný majetok r. 22 + r. 23
[22] Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)
Strana pasív
[24] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34
[25] Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33
[26] Základné imanie r. 27 + r. 28
[27] Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)
[30] Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)
[32] Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429)
[33] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)
[34] Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45
[35] Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)
[38] Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42)
[39] Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)
[40] Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)
[41] Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)
[42] Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)
[43] Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
152 882 138 835 170 868 156 839 139 194 138 431 117 033 137 900
19 336 19 694 22 301 28 776 35 251 41 725 29 361 32 163
9 594 9 952 12 559 19 034 25 509 31 983 19 619 22 421
9 594 9 952 10 668 11 026 11 384 11 742 12 099 12 457
1 891 8 008 14 125 20 241 7 520 9 964
9 742 9 742 9 742 9 742 9 742 9 742 9 742 9 742
9 742 9 742 9 742 9 742 9 742 9 742 9 742 9 742
133 546 119 141 148 567 128 063 103 943 96 706 87 672 105 737
40 427 47 273 51 732 55 530 55 463 46 517 48 386 46 612
72 399 57 843 71 893 60 930 41 528 40 808 35 498 44 282
63 901 48 932 63 440 51 227 31 076 31 425 26 847 35 932
8 194 8 754 8 203 9 458 9 437 9 013 8 566 8 164
304 157 250 245 1 015 370 85 186
20 720 14 025 24 942 11 603 6 952 9 381 3 788 14 843
20 720 14 025 24 942 11 603 6 952 9 381 3 788 14 843
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
152 882 138 835 170 868 156 839 139 194 138 431 117 033 137 900
-11 879 -21 174 -15 180 -16 996 -9 377 -13 645 -14 082 -21 457
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264
-29 077 -23 082 -24 900 -17 279 -21 548 -21 985 -29 361 -29 684
9 295 -5 995 1 817 -7 620 4 268 437 7 376 324
164 761 160 009 186 048 173 835 148 571 152 076 131 115 159 357
1 828 1 708 1 591 1 482 1 366 1 241 1 099 957
162 584 156 721 182 247 171 157 146 532 150 393 129 059 157 429
86 984 81 144 101 986 105 505 90 118 93 215 84 229 110 927
3 034 2 254 4 376 2 733 2 703 3 392 2 576 4 977
2 417 64 469 1 020 1 085 1 055 1 073 113
70 149 73 259 75 416 61 899 52 626 52 731 41 181 41 412
349 1 580 2 210 1 196 673 442 957 971