AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 06.05.2002

PHARMACOPOLA LEKÁREŇ, s.r.o.

Aktuálna adresa od 31.05.2011

Cesta pod hradovou 13/A, Košice, 04177
(historické adresy)

Od 21.12.2005 Univerzita veterinárneho lekárstva, Komenského 73, Košice, 04001

Od 06.05.2002 Svätokrížske nám. 11, Žiar nad Hronom, 96501

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07)
[2] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[3] Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606)
[7] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[8] Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17)
[9] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)
[10] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A)
[11] Služby (účtová skupina 51)
[12] Osobné náklady (účtová skupina 52)
[13] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[14] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553)
[16] Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547)
[17] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[18] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)
[19] Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)
[20] Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26)
[24] Výnosové úroky (662)
[26] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[27] Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33)
[31] Nákladové úroky (562)
[33] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[34] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27)
[35] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34)
[36] Daň z príjmov (591, 595)
[38] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
670 188 531 772 546 116 340 219 313 651 320 780 345 424 296 164
669 980 530 087 543 581 337 533 311 702 318 277 343 954 294 551
74 496 1 349 1 477 1 145 1 325 1 467 1 387
134 1 189 1 186 1 209 804 1 178 3 226
656 133 535 622 541 936 345 021 306 712 317 837 346 767 294 552
592 453 476 302 484 219 288 460 249 331 264 907 281 878 235 291
11 092 9 421 7 396 5 813 5 257 4 471 3 969 11 908
18 949 16 073 15 774 13 380 13 433 11 043 23 577 12 171
32 168 30 391 27 797 30 452 31 685 31 209 32 232 32 693
284 106 215 292 139 177 130 124
358 2 607 6 475 6 475 6 475 4 970 2 801 2 355
2 102
829 722 60 149 392 1 060 78 10
14 055 -3 850 4 180 -4 802 6 939 2 943 -1 343 1 612
47 560 28 787 37 541 31 357 44 826 39 181 35 997 36 568
10 876 1
1 1
10 875
2 545 2 145 2 095 1 858 1 711 1 546 1 197 1 289
5
2 545 2 145 2 095 1 858 1 711 1 546 1 197 1 284
-2 545 -2 145 -2 095 -1 858 -1 711 -1 546 9 679 -1 288
11 510 -5 995 2 085 -6 660 5 228 1 397 8 336 324
2 215 268 960 960 960 960
9 295 -5 995 1 817 -7 620 4 268 437 7 376 324