AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 18.12.1997

NAFTA GAS, a.s.

Aktuálna adresa od 18.12.1997

Radlinského 2751, Malacky, 90101


Aktualizácia záznamu prebehla 21.mája 2019.
zriaďovanie a pevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písm. a/ až d/
potápačstvo
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
plnenie tlakových nádob na plyn
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod /
montáž, opravy a kontrola zariadení katódovej ochrany plynových a ropovodných potrubí
osobitné zásahy do zemskej kôry
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
technik požiarnej ochrany
brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
výroba nástrojov
opravy poľnohospodárskych strojov
cestná motorová doprava - verejná nákladná
pohostinská činnosť
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk
opravy,plnenia a revízie hasiacich prístrojov
revízie a opravy dýchacích zariadení oživovacích prístrojov, plynotesných oblekov školenia a výcvik užívateľov dýchacej a oživovacej techniky s výnimkou lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
vykonávanie stavebných a montážnych prác vo výškach pomocou horolezeckej alebo speleologickej techniky
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb a občianskych stavieb
vodoinštalatérstvo
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod /
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zariaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch
cestná motorová doprava - verejná hromadná osobná
elektroinštalatérstvo
projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh ložiskového prieskumu uhľovodíkov
poskytovanie skladovacích služieb
výroba inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
banská záchranná služba
banská činnosť v zmysle § 2 zákona číslo 51/88 Zb. v znení zákona číslo 499/91 Zb., zákona číslo 154/97 Zz.
kovoobrábanie
rekonštrukcia opravy a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
montáž vyhradených plynových zariadení
prenájom hnuteľného majetku
sprostredkovateľská činnosť
opravy motorových vozidiel
vykonávanie technickýcyh prác pre ložiskový prieskum
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
organizovanie školení, kurzov a seminárov
zámočníctvo
vyhotovovanie rozborov uhľovodíkových plynov, vôd a zeminy chemickými analýzami a pomocou chemických prístrojov
diagnostika trasovania a porúch podzemných trubných a kabelových vedení
vykonávanie geologických prác v zmysle § 3 ods. 1 písm. a/ zákona číslo 52/88 Zb. a v znení zákona číslo 497/91 Zb.:
opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
Obdobie
18.decembra 1997 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
2.februára 2000 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
2.februára 2000 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
18.decembra 2001 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
2.februára 2000 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003
18.decembra 1997 30.decembra 2003
9.októbra 2001 30.decembra 2003