AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 19.11.2005

cargo-partner SR, s.r.o.
(historické názvy)

Od 17.09.1993 CARGO PARTNER SR, s.r.o.

Aktuálna adresa od 14.02.2001

Kopčianska 92, Bratislava, 85203
(historické adresy)

Od 17.09.1993 Rožňavská 2, Bratislava, 82648


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[3] Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)
[5] Softvér (013) - /073, 091A/
[6] Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/
[9] Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[18] Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/
[19] Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/
[21] Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)
[27] Ostatné pôžičky (067A) - /096A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[41] Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)
[42] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)
[45] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[51] Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[52] Odložená daňová pohľadávka (481A)
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[55] Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[59] Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[60] Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[65] Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
[78] Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[114] Záväzky zo sociálneho fondu (472)
[118] Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120
[120] Ostatné rezervy (459A, 45X)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[124] Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[131] Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)
[132] Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[136] Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138
[137] Zákonné rezervy (323A, 451A)
[138] Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[143] Výdavky budúcich období kratkodobé (383A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
16 091 000 12 885 366 12 786 265 11 181 011 8 831 766 8 898 114 9 643 758 8 279 824
1 805 607 1 491 386 1 240 372 1 014 268 872 168 730 836 868 511 769 368
205 691 238 892 169 555 10 317 17 400 9 688 28 884 53 445
111 253 111 935 10 079 10 317 17 400 9 688 28 884 48 849
94 438 126 957 159 476
4 596
1 591 894 1 230 377 1 040 213 981 248 853 295 714 086 833 297 701 028
668 668 668
99 048 104 443 104 228 13 193 14 282 23 118 24 440 18 064
1 486 986 926 513 932 739 968 009 735 702 690 300 788 706 680 212
5 860 138 987 3 246 46 17 483
60 434 103 311 2 000 2 084
8 022 22 117 30 604 22 703 1 473 7 062 6 330 14 895
8 022 22 117 30 604 22 703 1 473 7 062 6 330 14 895
12 778 056 10 194 004 10 190 554 8 896 332 6 699 769 7 203 682 7 317 518 6 641 452
828 193 553 295 492 670 478 276 154 167 147 896 91 244 171 389
3 317 4 759 4 759 4 758 3 858 3 858 3 358 89 120
3 317 4 759 4 759 4 758 3 858 3 858 3 358 89 120
557 168 323 429 234 955 231 940
267 708 225 107 252 956 241 578 150 309 144 038 87 886 82 269
10 594 571 7 938 632 8 088 800 7 315 830 5 661 446 5 973 292 6 350 219 5 729 347
9 197 915 6 887 502 6 934 515 6 885 590 4 666 129 5 591 252 5 734 230 5 531 684
495 351 566 596 409 130 847 604 298 378 817 870 944 179 1 158 906
8 702 564 6 320 906 6 525 385 6 037 986 4 367 751 4 773 382 4 790 051 4 372 778
751 939 288 810 866 527
336 305 829 454 303 751 551 856 149 877
236 984 623 363 252 762 53 288 158 390 58 215 57 552 42 235
407 733 138 957 34 996 40 647 7 473 20 074 6 581 5 551
1 355 292 1 702 077 1 609 084 1 102 226 884 156 1 082 494 876 055 740 716
1 949 607 2 574 19 320 15 847 1 394 2 393 13 841
1 353 343 1 701 470 1 606 510 1 082 906 868 309 1 081 100 873 662 726 875
1 507 337 1 199 976 1 355 339 1 270 411 1 259 829 963 596 1 457 729 869 004
1 013 789 617 011 691 477 675 543 507 682 475 722 506 775 459 342
493 548 582 965 663 862 594 868 752 147 487 874 950 954 409 662
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
16 091 000 12 885 366 12 786 265 11 181 011 8 831 766 8 898 114 9 643 758 8 279 824
6 494 504 5 051 487 6 064 083 4 759 126 4 151 849 4 193 825 3 527 515 2 912 729
829 848 829 848 829 848 829 848 829 848 829 848 829 848 829 848
829 848 829 848 829 848 829 848 829 848 829 848 829 848 829 848
165 970 165 970 165 970
99 582 99 582 99 582 82 985 82 985 82 985 82 985 82 985
99 582 99 582 99 582 82 985 82 985 82 985 82 985 82 985
3 656 087 3 454 295 3 358 632 2 539 017 2 280 992 1 914 682 1 899 896 1 566 929
3 656 087 3 454 295 3 358 632 2 539 017 2 280 992 1 914 682 1 899 896 1 566 929
1 743 017 501 792 1 610 051 1 307 276 958 024 1 366 310 714 786 432 967
9 206 048 7 555 425 6 482 172 6 243 535 4 351 243 4 401 157 5 868 558 5 197 664
22 285 17 522 20 252 27 527 39 183 39 232 35 433 30 204
22 285 17 522 20 252 27 527 39 183 39 232 35 433 30 204
64 496 79 375 65 021 59 547 47 950 43 670 36 128 26 002
64 496 79 375 65 021 59 547 47 950 43 670 36 128 26 002
6 974 469 5 713 047 4 895 785 4 756 738 3 521 056 3 320 637 4 536 784 4 273 279
5 923 287 4 841 124 4 365 336 4 152 638 3 105 423 2 704 957 4 140 120 3 736 395
2 797 280 1 800 355 2 298 527 1 878 389 983 543 1 115 175 1 765 880 1 385 018
3 126 007 3 040 769 2 066 809 2 274 249 2 121 880 1 589 782 2 374 240 2 351 377
27 807
279 397 368 794 243 481 230 073 213 884 212 486 207 710 194 953
190 218 256 675 168 450 154 999 133 468 128 796 124 322 112 798
504 275 76 421 86 631 189 160 42 324 272 975 47 024 212 538
77 292 170 033 31 887 2 061 25 957 1 423 17 608 16 595
2 144 798 1 745 481 1 501 114 1 399 723 743 054 997 618 1 260 213 868 179
250 181 262 507 248 770 225 779 200 808 662 856 1 008 900 688 842
1 894 617 1 482 974 1 252 344 1 173 944 542 246 334 762 251 313 179 337
390 448 278 454 240 010 178 350 328 674 303 132 247 685 169 431
2 086 15 258
390 448 278 454 240 010 176 264 313 416 303 132 247 685 169 431