AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 10.07.1998

FREE ZONE SIPOX, a.s.

Aktuálna adresa od 10.07.1998

Kopčianska 92, Bratislava, 85203

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[15] Osobné náklady (r. 16 až r. 19)
[16] Mzdové náklady (521, 522)
[18] Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)
[19] Sociálne náklady (527, 528)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[25] Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[30] Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)
[39] Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)
[41] Ostatné výnosové úroky (662A)
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[46] Predané cenné papiere a podiely (561)
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[59] Daň z príjmov odložená (+/-) (592)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
937 079 885 974 861 184 894 142 763 707 626 844 663 730 706 669 1 218 885
943 409 896 412 886 874 902 181 781 314 671 012 660 496 701 288 672 639
337
937 079 885 974 861 184 894 142 763 707 667 462 646 409 626 639 643 322
6 000 1 700 2 500 550 3 900 1 892
6 330 4 438 23 990 8 039 17 607 1 050 13 537 70 412 27 425
923 171 823 762 839 591 832 548 725 809 634 140 660 085 626 137 680 516
122 822 102 544 99 658 90 467 74 776 85 741 88 145 97 056 99 121
375 329 297 057 313 407 339 607 317 907 273 788 289 554 279 080 333 953
106 542 95 333 110 185 81 011 86 663 80 633 100 383 95 430 98 429
77 097 68 050 79 398 57 792 62 258 57 401 71 775 75 422 71 495
25 797 23 811 27 298 20 342 21 473 20 205 24 888 17 138 24 146
3 648 3 472 3 489 2 877 2 932 3 027 3 720 2 870 2 788
70 807 70 918 51 769 51 444 31 048 33 770 31 185 31 382 31 614
227 209 240 132 248 463 245 223 186 040 122 745 116 892 114 096 112 461
227 209 240 132 248 463 245 223 186 040 122 745 116 892 114 096 112 461
6 493 4 492 3 376 4 006 11 534 26 385 23 859 -6 441
13 969 13 286 12 733 20 790 17 841 11 078 10 067 9 093 11 379
20 238 72 650 47 283 69 633 55 505 36 872 411 75 151 -7 877
438 928 486 373 448 119 464 068 371 024 307 933 268 710 250 840 210 248
4 644 4 572 4 498 4 903 4 927 3 500 3 234 5 381 546 246
81 000
4 644 4 572 4 498 4 903 4 927 3 500 3 234 5 381 4 404
4 644 4 572 4 498 4 903 4 927 3 500 3 234 5 381 4 404
460 842
48 104 51 778 51 710 57 105 60 498 41 706 10 711 4 920 85 147
81 000
41 766 51 214 51 178 56 569 56 513 21 890 10 252 2 641 3 712
41 766 51 214 51 178 56 569 56 513 21 890 10 252 2 641 3 712
6 338 564 532 536 3 985 19 816 459 2 279 435
-43 460 -47 206 -47 212 -52 202 -55 571 -38 206 -7 477 461 461 099
-23 222 25 444 71 17 431 -66 -1 334 -7 066 75 612 453 222
751 10 689 5 022 8 901 5 475 5 019 3 198 2 907 -3 477
751 10 689 5 022 8 901 5 475 5 019 3 198 2 907 231
-3 708
-23 973 14 755 -4 951 8 530 -5 541 -6 353 -10 264 72 705 456 699