AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 20.01.2003

RM - Systém Slovakia, a.s.
(historické názvy)

Od 31.01.2002 Slovenská burza cenných papierov, a.s.

Od 01.03.1993 RM - Systém Slovakia, a.s. Bratislava

Aktuálna adresa od 28.01.1997

Zámocké schody 2/A, Bratislava, 81101
(historické adresy)

Od 01.03.1993 Miletičova 3, Bratislava, 82481


Aktualizácia záznamu prebehla 23.mája 2019.
personálne poradenstvo
poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom
preklady a tlmočenie
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
organizovanie verejného trhu s cennými papiermi, t.j. organizovanie ponuky a dopytu cenných papierov na určenom mieste a v určenom čase a vykonávanie s tým súvisiacich činností uvedených pod písmenami b) až f)
faktoring a forfaiting
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
automatizované spracovanie dát
činnosť účtovných, ekonomických a organizačných poradcov
management
činnosť - služby organizátora verejného trhu povolená /é/ MF SR podľa § 50 ods. 2 a § 51 ods. 1 Zák. č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v doplnenom a zmenenom rozsahu uvedenom v rozhodnutí Ministerstva financií SR Č.j.: 3470/1998/-53 zo dňa 27.11.1998, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.12.1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
kancelárske a sekretárske služby
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov
vydavateľská a inzertná činnosť
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
faktoring a forfaiting
predaj a prenájom základného aplikačného programového vybavenia určeného pre obchodovanie na burze cenných papierov alebo pre prijímanie a odovzdávanie informácií súvisiacich s obchodovaním s cennými papiermi na burze cenných papierov
konferenčný servis
automatizované spracovanie dát, poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
zhromažďovanie informácií súvisiacich s obchodovaním s cennými papiermi a šírenie takýchto informácií
leasingová činnosť
reklamná a propagačná činnosť
organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov v rámci mimoburzovej činnosti, v rozsahu rozhodnutia Ministerstva FINANCIí č. 5/146/93 ZO DŇA 19.3.1993
ekonomické poradenstvo vrátane spracovania finančných analýz
sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja pohľadávok
školiaca a poradenská činnosť v oblasti organizovania verejného trhu s cennými papiermi
výroba, kompletovanie, inštalácia, servis a opravy v oblasti výpočtovej techniky a kancelárskej techniky
marketing
vzdelávacia činnosť v oblasti predmetu podnikania
školiaca činnosť
poradenská činnosť v predmete podnikania
poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody - zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zákazku, prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
organizovanie školení a seminárov
vydavateľská a publikačná činnosť súvisiaca s organizovaním verejného trhu s cennými papiermi
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
vedenie účtovníctva
sprostredkovateľská činnosť v oblasti investícií
činnosť organizátora verejného trhu podľa § 50 zák.č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu uvedenom v rozhodnutí Ministerstva financií SR č. 56/2883/95 zo dňa 11.12.1995, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.1995
Obdobie
20.januára 2003 1.septembra 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
31.januára 2002 19.januára 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
5.októbra 1999 30.januára 2002
20.januára 2003 1.septembra 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
1.marca 1993 30.januára 2002
31.januára 2002 19.januára 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
31.januára 2002 19.januára 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
5.októbra 1999 30.januára 2002
31.januára 2002 19.januára 2003
15.januára 2001 30.januára 2002
20.januára 2003 1.septembra 2003
3.mája 1993 10.marca 1996
26.októbra 1999 30.januára 2002
15.januára 2001 30.januára 2002
31.januára 2002 19.januára 2003
15.januára 2001 30.januára 2002
20.januára 2003 1.septembra 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
15.januára 2001 30.januára 2002
15.januára 2001 30.januára 2002
5.októbra 1999 30.januára 2002
20.januára 2003 1.septembra 2003
31.januára 2002 19.januára 2003
20.januára 2003 1.septembra 2003
15.januára 2001 30.januára 2002
1.marca 1993 2.mája 1993
11.marca 1996 30.januára 2002