AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.08.1998

HOKL, s.r.o.

Aktuálna adresa od 22.08.2000

Štúrova 12, Bratislava, 81102
(historické adresy)

Od 07.08.1998 Vazovova 17, Bratislava, 81107


V mene EURO
Strana aktív
[1] SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74
[2] Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21
[11] Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)
[12] Pozemky (031) - /092A/
[13] Stavby (021) - /081, 092A/
[14] Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/
[33] Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71
[34] Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)
[39] Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/
[53] Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)
[54] Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)
[57] Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/
[63] Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/
[71] Finančné účty r. 72 + r. 73
[72] Peniaze (211, 213, 21X)
[73] Účty v bankách (221A, 22X +/- 261)
[74] Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)
[76] Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)
Strana pasív
[79] SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141
[80] Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100
[81] Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)
[82] Základné imanie (411 alebo +/- 491)
[86] Ostatné kapitálové fondy (413)
[87] Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89
[88] Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)
[97] Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99
[98] Nerozdelený zisk minulých rokov (428)
[99] Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)
[100] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)
[101] Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140
[102] Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)
[110] Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)
[121] Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)
[122] Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)
[123] Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)
[125] Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[126] Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)
[130] Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)
[133] Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)
[135] Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)
[140] Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)
[141] Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)
[144] Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)
[145] Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
613 594 526 611 808 327 525 785 579 609 688 495 657 293 715 167
380 631 415 969 434 966 463 211 437 760 469 225 514 067 695 458
380 631 415 969 434 966 463 211 437 760 469 225 514 067 695 458
42 201 42 201 42 201 42 201 42 201 42 201 42 201 42 201
320 247 335 669 353 636 372 524 391 412 410 300 429 188 584 118
18 183 38 099 39 129 48 486 4 147 16 724 42 678 69 139
231 568 109 182 372 022 60 591 140 214 217 599 141 983 17 804
149 500 316 000 200 000 125 000
149 500 316 000 200 000 125 000
8 460 10 588 11 481 18 312 8 986 9 325 10 893 13 081
8 460 8 526 11 481 10 184 8 986 9 325 10 893 10 323
8 460 8 526 11 481 10 184 8 986 9 325 10 893 10 323
2 062 8 128 2 758
73 608 98 594 44 541 42 279 131 228 8 274 6 090 4 723
4 003 257 1 435 8 365 9 621 6 302 2 226 2 324
69 605 98 337 43 106 33 914 121 607 1 972 3 864 2 399
1 395 1 460 1 339 1 983 1 635 1 671 1 243 1 905
1 395 1 460 1 339 1 983 1 635 1 671 1 243 1 905
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
613 594 526 611 808 327 525 785 579 609 688 495 657 293 715 167
-55 430 -33 011 -45 607 -3 932 -33 633 -25 115 -47 592 116 523
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639 6 639
164 455
664 664 664 664 664 664 664 664
664 664 664 664 664 664 664 664
-40 314 -52 910 -11 235 -40 936 -32 418 12 835
42 298 29 702 29 702 12 835
-82 612 -82 612 -40 937 -40 936 -32 418
-22 419 12 596 -41 675 29 701 -8 518 -32 418 -54 895 -68 070
665 482 556 155 851 284 528 384 611 909 712 277 703 885 598 644
514 047 531 487 819 696 484 846 606 545 705 545 700 000 520 524
514 047 531 487 819 696 484 846 606 545 705 545 700 000 520 524
4 949 16 497 27 592 38 253
11 486 8 171 3 996 5 285 5 364 6 732 3 885 78 120
9 994 7 930 2 361 3 919 3 521 5 087 2 613 30
3 521
9 994 7 930 2 361 3 919 5 087 2 613 30
78 000
1 492 237 1 635 1 205 1 742 1 645 1 163
4 161 101 109 90
135 000
3 542 3 467 2 650 1 333 1 333 1 333 1 000
3 542 1 333 1 333
3 467 2 650 1 333 1 000