AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 07.08.1998

HOKL, s.r.o.

Aktuálna adresa od 22.08.2000

Štúrova 12, Bratislava, 81102
(historické adresy)

Od 07.08.1998 Vazovova 17, Bratislava, 81107

Výkazy ziskov a strát

V mene EURO
Výkaz ziskov a strát
[1] Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)
[2] Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)
[3] Tržby z predaja tovaru (604, 607)
[5] Tržby z predaja služieb (602, 606)
[8] Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)
[9] Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)
[10] Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26
[11] Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)
[12] Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)
[14] Služby (účtová skupina 51)
[20] Dane a poplatky (účtová skupina 53)
[21] Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)
[22] Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)
[26] Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)
[27] Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)
[28] Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)
[29] Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44
[44] Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)
[45] Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54
[49] Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)
[50] Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)
[51] Ostatné nákladové úroky (562A)
[54] Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)
[55] Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)
[56] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)
[57] Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)
[58] Daň z príjmov splatná (591, 595)
[61] Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
71 465 517 238 49 918 336 270 379 400 252 200
71 508 517 387 50 718 379 872 379 513 263 242 123 865 55 118
450 000 285 000 335 200 209 000 72 000
71 465 67 237 49 918 51 270 44 200 43 200 37 265 52 718
800 14 600 2 400
43 150 43 602 113 11 042
89 097 499 400 86 791 344 032 383 219 291 282 175 686 119 027
317 742 170 000 289 000 203 700 70 000
23 220 24 813 21 587 22 881 17 374 19 630 17 078 21 837
27 205 116 752 28 286 115 555 43 783 21 152 20 556 25 091
3 334 2 542 3 270 4 220 1 590 1 932 2 572 2 800
35 338 37 496 33 573 31 316 31 465 44 842 65 479 69 299
35 338 37 496 33 573 31 316 31 465 44 842 65 479 69 299
55 75 60 7 26 1
-17 589 17 987 -36 073 35 840 -3 706 -28 040 -51 821 -63 909
21 040 57 930 45 27 834 29 243 7 718 1 631 5 790
79 87 54 12
79 87 54 12
4 909 5 478 5 656 5 191 3 852 3 418 3 074 4 161
449 902 1 336 973 296
1 336 973
449 902 296
4 460 4 576 4 320 4 218 3 852 3 418 3 074 3 865
-4 830 -5 391 -5 602 -5 179 -3 852 -3 418 -3 074 -4 161
-22 419 12 596 -41 675 30 661 -7 558 -31 458 -54 895 -68 070
960 960 960
960 960 960
-22 419 12 596 -41 675 29 701 -8 518 -32 418 -54 895 -68 070