AKCIA - PRÍSTUP K VŠETKÝM FUNKCIÁM UŽ ZA 3 €!

- zašlite SMS správu s textom FOAF7 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je / 3 €
Registrovať Prihlásiť

Aktuálny názov od 29.04.1992

Podnik výpočtovej techniky Bratislava a.s.

Aktuálna adresa od 29.04.1992

Miletičova 3, Bratislava, 82481


Aktualizácia záznamu prebehla 23.mája 2019.
prenájom základného a aplikačného programového vybavenia
verejná cestná nákladná doprava
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
leasing
diaľkové prenosy dát
automatizované spracovanie dát
archivačné služby - ukladanie písomností nearchivnej povahy
sprostredkovanie obchodu a služieb
projekčná a programátorská činnosť v oblastiach automatizovaného spracovania informácií s komplexným zavádzaním informačných systémov, alebo ich častí v ľubovolnom prostredí t.j. štandartné programovacie prostriedky, databázové systémy a integrované prostriedky
pohostinská činnosť - prevádzkovanie bufetu
školenie pracovníkov odberateľa
elektroinštalačné práce
výroba, kompletovanie a inštalácia zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
prenájom a predaj zariadení výpočtovej techniky
automatizované spracovanie dát
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
tvorba a údržba komplexných datových súborov registrov a číselníkov, poskytovanie informácií orgánom štátnej správy a iným organizáciam
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autormi alebo vyhotovenie zmlúv na zakázku
montáž káblových rozvodov
organizačné poradenstvo
predaj a prenájom základného a aplikačného programového vybavenia včítane jeho ďalšieho vývoja podľa špecifických podmienok a špeciálnych požiadaviek odberateľa
poradenské služby v a školiace činnosti oblasti výpočtovej techniky
leasing
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zakázku
verejná cestná nehromadná osobná nepravidelná doprava
servis a opravy v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
poradenské služby a školiace činnosti v oblasti výpočtovej techniky
kopírovacie služby
servis a opravy výpočtovej a kancelárskej techniky
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
prenos údajov mimo Jednotnej telekomunikačnej siete
prenos údajov s pridanou hodnotou
servis dodaných technických prostriedkov
sprostredkovanie obchodu a služieb
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
požičiavanie strojov a zariadení
projektovanie elektrických zariadení
Obdobie
10.septembra 1997 ---
28.novembra 1994 ---
30.októbra 1996 ---
29.apríla 1992 21.decembra 1993
29.apríla 1992 21.decembra 1993
22.decembra 1993 27.novembra 1994
10.septembra 1997 ---
22.decembra 1993 27.novembra 1994
29.apríla 1992 21.decembra 1993
28.novembra 1994 ---
29.apríla 1992 21.decembra 1993
30.októbra 1996 ---
30.októbra 1996 ---
16.augusta 1995 ---
29.apríla 1992 21.decembra 1993
22.decembra 1993 27.novembra 1994
22.decembra 1993 27.novembra 1994
29.apríla 1992 21.decembra 1993
29.apríla 1992 21.decembra 1993
22.decembra 1993 27.novembra 1994
30.októbra 1996 ---
10.septembra 1997 ---
29.apríla 1992 21.decembra 1993
28.novembra 1994 ---
29.apríla 1992 21.decembra 1993
28.novembra 1994 ---
28.novembra 1994 ---
28.novembra 1994 ---
16.augusta 1995 ---
29.apríla 1992 21.decembra 1993
22.decembra 1993 27.novembra 1994
22.decembra 1993 27.novembra 1994
28.novembra 1994 ---
22.decembra 1993 27.novembra 1994
28.novembra 1994 ---
23.mája 1996 ---
23.mája 1996 ---
29.apríla 1992 21.decembra 1993
22.decembra 1993 27.novembra 1994
22.decembra 1993 27.novembra 1994
10.septembra 1997 ---
30.októbra 1996 ---