AKCIA - PRÍSTUP K FUNKCIÁM UŽ ZA 9,9€ s DPH na 7 dní!

- zašlite SMS správu s textom FOAF1 na číslo 8866
- vložte aktivačný kód z SMS
- získajte rozšírený prístup k informáciám na 7dní
- cena SMS je len 9,9 € s DPH
Registrovať Prihlásiť

Podmienky používania

Vymedzenie základných pojmov

1.1 Služba - poskytovanie prezerania agregovaných fakturačných, ekonomických a finančných ukazovateľov z údajov získaných z verejných registrov v Slovenskej republike.

1.2 Účet - používateľský účet na stránke foaf.sk, identifikovaný prihlasovacím menom (e-mailom) Používateľa a jeho heslom.

1.3 Prevádzkovateľ:
Foaf s.r.o.
Mýtna 15, 81107 Bratislava
IČO: 36774421

DIČ: 2022373100

IČ DPH: SK2022373100
(Ďalej len ako "Prevádzkovateľ")

1.4 Používateľ - právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá využíva služby portálu foaf.sk.

(Ďalej len ako "Používateľ")

Ochrana údajov

2.1 Používateľ súhlasí so spracovaním údajov podľa článku Ochrana súkromia a ich uložením do internej databázy Používateľov Prevádzkovateľa.

Používateľská zmluva

3.1 Zmluvnými stranami používateľskej zmluvy sú Prevádzkovateľ a Používateľ tak, ako je uvedené vo Vymedzení základných pojmov týchto podmienok používania.

Predmet zmluvy

4.1 Pri poskytovaní služby Prevádzkovateľ vytvorí Používateľovi podmienky najmä na prehliadanie agregovaných fakturačných, ekonomických a finančných ukazovateľov, štatistických údajov, údajov o dlžníkoch na sociálnom a zdravotnom poistení, údajov o dlžníkoch na daniach a cle, ako aj údajov o zmenách v spoločnostiach.

4.2 Detailné informácie o predmetnej službe sú používateľovi prístupné na hlavnej stránke www.foaf.sk a na stránke častých otázok www.foaf.sk/info/casto-kladene-otazky.

Práva a povinnosti Používateľa

5.1 Používateľ má právo využívať časť rozsahu služieb definovaných v bode 1.1 zdarma. Používateľ má možnosť využívať časť rozsahu služieb definovaných v bode 1.1. odplatne. Pomer rozsahu služieb poskytovaných zdarma a služieb poskytovaných odplatne môže Prevádzkovateľ kedykoľvek upraviť. Používateľ je povinný pri registrácii korektne vyplniť svoje fakturačné údaje pre účely prípadnej fakturácie služieb a komunikáciu s Prevádzkovateľom. Používateľ je povinný udržiavať svoje fakturačné údaje vždy aktuálne.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

6.1 Prevádzkovateľ je povinný zaistiť nepretržitú dostupnosť služby.

6.2 Za porušenie povinnosti Prevádzkovateľa z bodu 6.1 sa nepovažuje prerušenie dostupnosti služby z neodvrátiteľných a objektívnych dôvodov (napr. prerušenie dodávky el. energie, výpadok internetového pripojenia serverov, od ktorých je služba závislá a pod.), alebo prerušenie z dôvodu potreby systémových zásahov zo strany Prevádzkovateľa (napr. upgrade služby na novú verziu).

6.3 Prevádzkovateľ má právo zrušiť poskytovanie služby Používateľovi, ktorý vedome poškodzuje poskytovanie služby alebo sa snaží získať prístup k informáciám iných Používateľov.

6.4 Prevádzkovateľ má právo obmedziť Používateľovi možnosti hromadného získavania informácií (napríklad exportovanie) tak, aby bola ochránená jeho databáza.

6.5 Prevádzkovateľ má právo na zmenu týchto podmienok používania a je povinný o tom vopred informovať Používateľa.

6.6 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah na stránke foaf.sk, všetky dáta sú
z externých zdrojov.

Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky

7.1 Cena za odplatné poskytnutie služby Používateľovi je zobrazená pri registrácii.

7.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu za poskytovanú službu. O tejto zmene bude minimálne 15 dní vopred informovať všetkých Používateľov služby.

7.3 Platba je uhrádzaná vo forme predplatenia balíka služieb alebo vo forme krátkej textovej správy (SMS).

7.4 Prevádzkovateľ má právo odoprieť využívanie služby Používateľovi, ktorý nemá riadne uhradený poplatok za službu podľa platného cenníka.

Cookies Web stránky

Pri interakcii s portálom foaf.sk, internetový prehliadač a servery foaf.sk komunikujú pomocou "session cookie" mechanizmu. Tento súbor cookie obsahuje anonymný identifikátor, ktorý je používaný na foaf.sk webových stránkách. 

Zverejňovanie informácii

Poskytnuté údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v žiadnom prípade nie sú poskytované tretím stranám. Spoločnosť Foaf s.r.o. si vyhradzuje právo použiť e-mailové adresy Používateľov na odosielanie informačných e-mailov.

 

Upozornenie

Dáta pre foaf.sk poskytuje API Verejnedata.sk z verejne dostupných zdrojov. Foaf.sk v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za pravdivosť obsahu, obsah portálu je informačného charakteru a neslúži na právne úkony.